Проект за изграждане на Защитено жилище с Информационен център, финансиран по Програма ФАР
Снимки Печат


Сградата преди


Строежът

Подборът

Медиите
 

Театърът