Folia Psychiatrica

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - Раднево издаде през май 2008 г. първия брой на специализираното списание „Фолиа Психиатрика” (Folia Psychiatrica). Списанието се списва и подготвя от лекари на здравното заведение. То се издава в рамките на проект Изграждане на защитено жилище с информационен център, финансиран по програма ФАР.

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение