За проекта

В рамките на проекта се създава Защитено жилище с Информационен център на територията на Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево и се предоставят социални услуги за бивши пациенти на болницата, целящи тяхната реинтеграция в обществото или предотвратяване на рецидиви. Тази дейност надгражда съществуваща през последните 15 години практика и цели нейното разширяване и подобряването на социалните услуги. Моделът на изграденото Защитено жилище ще бъде споделен чрез публикации в интернет, в специализирано издание и чрез обсъждане на два национални семинарни форума с психиатри, здравни и социални работници от различни институти и здравни заведения в България, на които ще се координират общи действия за прилагане на хуманен подход при психиатричните грижи, насочени към пациентите и екс-пациентите на психиатричните болници в България.

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение