Дейности

Дейност І.

Ремонтни дейности и обзавеждане на сграда, която ще бъде използвана за Защитено жилище

a) Ремонтно-строителни дейности на едноетажна сграда с площ от 450 кв. м.

Сградата е предназначена за създаване и обзавеждане на домове (стаи за двама души) със сервизни, санитарни и общи помещения за 20 бивши пациенти на ДПБ „Д-р Георги Кисьов”. Базата се използва за Защитено жилище с присъщите му социални услуги, предоставяни на територията на болницата.

Предлаганата за целите на проекта сграда е едноетажна постройка с монолитна конструкция, разположена на площ от 450 кв.м. Тя се намира на територията на болницата и вписана в регулационния план на град Раднево (парцел І798, квартал 47). Постройката е със здрава носеща конструкция, монолитно изпълнение на стените и е покрита с плоча от стомано-бетон. Сградата е имала предназначение на производствена и ремонтна работилница. През последните 10 години, поради невъзможност да бъде реализирана продукцията (дървени щипки и други изделия от дърво) и отпадане на извършваните дейности, сградата не се използва и не е била охранявана.

Извършва се цялостен основен ремонт: измазване на стените (вътрешно и външно), поставяне на дограми и на врати и прозорци; изграждане на ел. инсталация; изграждане на ВиК инсталация. До сградата има изградени комуникации за ел. захранване и за питейна вода. Липсата на канализация за мръсна вода се реши с изграждане на подходяща септична яма, която се изкопава със специализирана техника.

Осъществява се пълно саниране на сградата. В ремонтните дейности са ангажирани 15 строители, 10 общи работници и строителен инженер – ръководител на обекта.

b) Закупуване на материали и инструменти за ремонтните дейности

За осъществяването на основен ремонт на помещенията са необходими сглобяемо скеле и основните строителни материали и инструменти за извършване на строително-монтажна и зидаро-мазаческа дейност. Необходими са също и материали за изпълнение на вътрешно ел. захранване и вътрешна ВиК мрежа, съоръжения и аксесоари.

c) Обзавеждане за домовете и на общите помещения на Защитеното жилище

Закупува се битово и домакинско обзавеждане и оборудване – легла, маси, столове, други мебели, битова техника, домакински уреди, посуда и др.

Планираното време за изпълнение на тази поддейнсот е в рамките на един месец, като срокът частично съвпада с довършителните строителни дейности.

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение