Поканата е изпратена в Агенцията за обществени поръчки и е регистрирана под № 9019638 от 05.09.2013 г

Възложител: Държавна психиатрична болница "Д-р Г. Кисьов"

Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти през 2013 г.

Документи:

1. Заповед
2. Публична покана
3. Спецификация
4. Документация