Поканата е изпратена в Агенцията за обществени поръчки на 06.11.2012 г

и е регистрирана под № 9008347

Възложител: Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов"

Предмет на поръчката: Премахване на 11 броя сгради в ДПБ "Д-р Г. Кисьов гр-Раднево

Образци на документи:

1. Публична покана
2. Оферта
3. Договор
4. Декларация
5. Количествено стойностна сметка
6. Описание на сградите