Поканата е изпратена в Агенцията за обществени поръчки на 03.08.2012 г

и е регистрирана под № 9004721

Възложител: Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов"

Предмет на поръчката: Доставка на медицински изделия и дезинфектанти в Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов" през 2012 - 2013 г. съгласно спецификация.

Образци на документи:

1. Публична покана
2. Оферта
3. Ценова оферта
4. Декларация
5. Спецификация дезинфектанти
6. Спецификация медицински изделия
7. Проекто - договор